teisinė informacija

Ikimokyklinio ugdymo kriterijai, metodinės rekomendacijos → https://smsm.lrv.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimo-sistema-ikimokyklinis-ugdymas/ikimokyklinio-ugdymo-programa 

Lietuvos respublikos švietimo įstatymas → parsisiųsti

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas → parsisiųsti

2021-12-27 įsakymas Nr. V-2306 „Dėl vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ → parsisiųsti

2023-06-01 Dėl privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo → parsisiųsti

2023-12-14 Dėl Telšių rajono savivaldybės mokyklų mokyklinių autobusų naudojimo → parsisiųsti

2023-12-14 Dėl mokinių vežimo Telšių rajone tėvų privačiu transportu → parsisiųsti