paslaugos

Vaikui ugdomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Įstaigoje veikia 14 grupių: 3 ankstyvojo ugdymo grupės, 7 ikimokyklinio ugdymo grupės, 3 priešmokyklinio ugdymo grupės ir 1 grupė, skirta specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams.

Grupės:

ANČIUKAI (1 gr.), EŽIUKAI (2 gr.), KIŠKUČIAI (3 gr.), BORUŽIUKAI (4 gr.), BITUTĖS (5 gr.), DRUGELIAI (6 gr.), ŽIOGELIAI (7 gr.), PELIUKAI (8 gr.), GANDRIUKAI (9 gr.), MEŠKIUKAI (10 gr.), PELĖDŽIUKAI (11 gr.), GENIUKAI (12 gr.), ŽIRNIUKAI (13 gr.), RIEŠUTĖLIAI (14 gr.).

 

 

VEIKLOS SRITYS

Lopšelio-darželio „Žemaitukas“ veiklos sritis – Švietimas.

Lopšelio-darželio „Žemaitukas“ Švietimo veiklos rūšys:

Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas. Kodas 85.10.10. 17.2.

Kitos Švietimo veiklos rūšys:

Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas. Kodas 85.10.20; 

Kitas, niekur nepriskirtas, Švietimas. Kodas 85.59;

Švietimui būdingų paslaugų veikla. Kodas 85.60;

Kitos ne Švietimo veiklos sritys:

Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas. Kodas 68.20:, 17 .

Biblioteka ir archyvų veikla, kodas 91 .0 I;