struktūra ir kontaktai

 

Kontaktai ir darbo laikas

ADMINISTRACIJA

foto dir

Direktorė

Edita Andrijauskienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kristina Krasauskienė

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams

Gvidas Mikalčius

Raštinės administratorė

Jurgita Batakienė

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas → parsisiųsti

Direktoriaus pavaduotojo ūkiui ir bendriesiems klausimams pareigybės aprašymas → parsisiųsti

Raštinės administratoriaus/sekretoriaus pareigybės aprašymas → parsisiųsti

Vaikui pagalbos specialistai, mokytojai

Vaikui pagalbos specialistų, mokytojų sąrašasparsisiųsti

Vaikui pagalbos specialistų konsultacijų laikas

Eil.

Nr.

Pareigos

Vardas Pavardė

Konsultacijų laikas

Kontaktai

išankstinei registracijai

1.

Logopedė

Vilma Lukošienė

Trečiadienis           17:30 – 18:30

Tel.nr.: 8444 32775

ld.zemaitukas@gmail.com

2.

Logopedė

Reda Stulpinienė

Pirmadienis 

Antradienis

14:00 – 14:30

3.

Specialioji pedagogė

Jurgita Lukošienė

Penktadienis

12:30 – 13:30

4.

Judesio korekcijos specialistė

Simona Jančauskienė

Penktadienis          12:00 – 13:00

5.

Socialinė pedagogė

Ina Rudnikienė

Pirmadienis              8:30 – 9:30

Vaikui pagalbos specialistai:

Logopedo pareigybės aprašymas → parsisiųsti

Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas → parsisiųsti

Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas → parsisiųsti

Judesio korekcijos specialisto pareigybės aprašymas → parsisiųsti

Mokytojai:

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo (auklėtojo) pareigybės aprašymas → parsisiųsti

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo, dirbančio su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais, pareigybės aprašymas → parsisiųsti

Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas → parsisiųsti

Meninio ugdymo mokytojo → parsisiųsti

APTARNAUJANTIS PERSONALAS

Aptarnaujančio personalo darbuotojų sąrašasparsisiųsti

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo (auklėtojo) padėjėjo pareigybės aprašymas → parsisiųsti

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo (auklėtojo) padėjėjo, dirbančio su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais, pareigybės aprašymas → parsisiųsti

Darbininko pareigybės aprašymas → parsisiųsti

Kiemsargio pareigybės aprašymas →parsisiųsti

Valytojo pareigybės aprašymas → parsisiųsti

darbo grupės, komisijos

Sąrašas → parsisiųsti