informacija tėvams

PRAŠYMŲ FORMOS

PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINĘ GRUPĘ → parsisiųsti.

PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į PRIEŠMOKYKLINĘ GRUPĘ → parsisiųsti.

 

 

TVARKŲ APRAŠAI

  1. Vaikų priėmimo tvarkos aprašas → parsisiųsti.
  2. Vaikų maitinimo ugdymo įstaigose tvarkos aprašas → parsisiųsti.
  3. Mokesčio už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigose tvarkos aprašas → parsisiųsti.
  4. Vaikų lankomumo apskaitos ir lopšelio-darželio nelankymo prevencijos tvarkos aprašas → parsisiųsti.
  5. Vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas → parsisiųsti.
  6. Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas → parsisiųsti.

informacija #3

Nemokama nuotolinė konferencija tėvams „Tėvystė iš širdies“ → parsisiųsti.