informacija tėvams

PRAŠYMAI DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į ĮSTAIGĄ

Nuo 2023-04-01 vaikų priėmimas į švietimo įstaigas vykdomas per Telšių rajono savivaldybės centralizuotą vaikų priėmimo sistemą, adresu: https://svietimas.telsiai.lt/

TVARKŲ APRAŠAI

 1. Vaikų maitinimo ugdymo įstaigose tvarkos aprašas → parsisiųsti.
 2. Mokesčio už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigose tvarkos aprašas → parsisiųsti.
 3. Vaikų lankomumo apskaitos ir lopšelio-darželio nelankymo prevencijos tvarkos aprašas → parsisiųsti.
 4. Vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas → parsisiųsti.
 5. Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas → parsisiųsti.
 6. 2022-03-31 Mokesčio už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigose tvarkos aprašo pakeitimas → parsisiųsti.
 7. 2023-01-26 Mokesčio už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigose tvarkos aprašo pakeitimas → parsisiųsti
 8.  2023-02-23 Nr. T1-38 „Dėl centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Telšių rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašo patvirtinimo“parsisiųsti.
 9. 2023-09-18 Nr. V-97 Telšių lopšelio-darželio „Žemaitukas“ vaikų dienos poilsio organizavimo tvarkos aprašas“→ parsisiųsti
 10. Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės → parsisiųsti
 11. Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas → parsisiųsti
 12. IU ir PU darbo organizavimo būtinų sąlygų tvarkos aprašas → parsisiųsti

informacija

1-3 m. vaikų valgiaraštis → parsisiųsti

4-7 m. vaikų valgiaraštis → parsisiųsti

Vėjaraupiai – rimta infekcinė liga → parsisiųsti

SVARBI INFORMACIJA → Parsisiųsti